Bất Động Sản

Bán Nhà Hùng Vương Đà Lạt

Bán Nhà Hùng Vương Đà Lạt

Phường-Huyện: Phường 11

Giá Đất: 14.000.000.000 VNĐ

Bán nhà phường 2 – Đà Lạt

Bán nhà phường 2 – Đà Lạt

Phường-Huyện: Phường 2

Giá Đất: 11.500.000.000 VNĐ

Bán nhà phường 8 – Đà Lạt

Bán nhà phường 8 – Đà Lạt

Phường-Huyện: Phường 8

Giá Đất: 9.200.000.000 VNĐ

Bán đất phường 4 – đà lạt

Bán đất phường 4 – đà lạt

Phường-Huyện: Phường 4

Giá Đất: 4.100.000.000 VNĐ

Bán nhà phường 6 Đà Lạt

Bán nhà phường 6 Đà Lạt

Phường-Huyện: Phường 6

Giá Đất: 2.950.000.000 VNĐ

Bán lô đất mặt tiền trần đại nghĩa Đà Lạt

Bán lô đất mặt tiền trần đại nghĩa Đà Lạt

Phường-Huyện: Phường 8

Giá Đất: 742.400.000 VNĐ

Bán Nhà Phan Đình Phùng

Bán Nhà Phan Đình Phùng

Phường-Huyện: Phường 2

Giá Đất: 5.300.000.000 VNĐ

Bán 1100m có 800m xd đường NCT

Bán 1100m có 800m xd đường NCT

Phường-Huyện: Phường 8

Giá Đất: 45.000.000.000 VNĐ

1 2