Cho thuê xe

Thuê xe 4 chỗ

Thuê xe 4 chỗ

Thương hiệu: Mercedes Benz

Giá thuê: 800.000 vnđ

Thuê xe 7 chỗ Đà Lạt

Thuê xe 7 chỗ Đà Lạt

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

xe 16 chỗ Tại Đà Lạt

xe 16 chỗ Tại Đà Lạt

Thương hiệu: Ford

Giá thuê: 1.200.000 vnđ

Cho Thuê xe 29 Đến 45 chỗ tại Đà Lạt

Cho Thuê xe 29 Đến 45 chỗ tại Đà Lạt

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 3000.000 vnđ / ngày